گزارش تصویری پیشرفت ساخت و ساز در پالایشگاه

 

در ادامه ساخت وساز در سایت پالایشگاه پتروحامی و پس از پایان عملیات خاکی و زیرسازی بخشهای فرآیندی، عملیات فونداسیون این بخشها با جانمائی محل فونداسیون تجهیزات و پی کنی محلها در نیمه اول مهرماه آغاز شده است.

عملیات خاکی

f_300_250_15592941_00_images_IMG-20181116-WA0011.jpg

f_300_250_15592941_00_images_Picture2.png

در همین راستا با عقد قراردادی با پیمانکار جدید و خرید ۸۵۰۰۰ کیلو میلگرد کار ساخت فونداسیون تجهیزات بخش شیرین سازی که در اولویت اول جبهه های کاری می باشد نیز در نیمه اول آبان ماه شروع شده است.

 

f_300_250_15592941_00_images_Picture8.jpgf_300_250_15592941_00_images_Picture12.jpgf_300_250_15592941_00_images_Picture14.jpg

 

f_300_250_15592941_00_images_Picture18.jpgf_300_250_15592941_00_images_Picture19.jpg

f_300_250_15592941_00_images_Picture22.jpgf_300_250_15592941_00_images_Picture25.jpg