اسار اویل هند در ماه ژوئیه نفت بیشتری از ایران خرید

 

 

 

واردات نفت شرکت پالایشگر اسار اویل هند از ایران در ماه ژوئیه نسبت به ماه پیش از آن ۲۴ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اطلاعات منابع بازرگانی و کشتیرانی نشان می‌دهد که شرکت اسار اویل هند در ماه ژوئیه امسال، واردات نفت خام از ایران را به ۱۵۲ هزار بشکه در روز رسانده است که نسبت به ماه پیش از آن (ژوئن) ۲۴ درصد رشد نشان می‌دهد.
با این همه، واردات این پالایشگر خصوصی از ایران در ماه ژوئیه ۲۰۱۷ حدود ۱۸ درصد نسبت به ژوئیه ۲۰۱۶ کمتر بود.
به تازگی، شرکت دولتی روسنفت روسیه قرارداد خرید بخش عمده سهام اسار اویل را نهایی کرد.